עמוד:3

הספר מאפשר להשיג את המטרות הערכיות של הוראת - למידת היסטוריה ובכללם : טיפוח השיפוט של אירועים היסטוריים , טיפוח היכולת לבחון את עמדתו של האחר מנקודת מבטו מתוך ההכרה כי קיימות נקודות ראות שונות לאירועים היסטוריים , לדוגמה : התגליות הגיאוגרפיות מנקודת המבט של האירופים ומנקודת המבט של התושבים המקומיים , מסעות הצלב מנקודת המבט של הכנסייה , הסוחרים , היהודים באירופה ובארץ ישראל , ומנקודת המבט של המוסלמים בארץ ישראל . כמו כ מאפשר הספר טיפוח רגש ההזדהות עם ההיסטוריה של עם ישראל בנושאים כמו הקהילה היהודית והיצירה היהודית בימי הביניים . סוגיות אלה מאפשרות עריכת דיונים שיתרמו לפיתוח עולם ערכים ולביסוס השקפת עולם מנומקת , במיוחד כאשר על הפרק עומדים ערכים המקיימים דיאלוג עם ערכים בני זמננו . הטבלה הבאה מציגה את מרכיבי חומרי הלמידה בספר והמלצות לדרכים לשילובם ב תהליכי הוראה - למידה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר