עמוד:2

פתיחה הספר עולמות נפגשים , מאות חמישית עד השש - עשרה , מיועד לתלמידי כיתה ז . ' הספר מזמ ן סביבה לימודית עשירה המתחשבת בשונות הלומדים ומאפשרת רכישת מיומנויות ללימוד היסטוריה בעזרת ייצוגים מילוליים וחזותיים : מקורות , מפות , תמונות . את הספר מלווה אתר תולדוט www . toldot . cet . ac . il ובאמצעות מדוריו הוא מאפשר תהליכי הוראה למידה ברמות העמקה מגוונות ובמסגרות למידה שונות . בספר על מרכיביו השונים מענה למטרות הוראת-למידת היסטוריה . בתחום הקוגניטיבי מוגדרות המטרות : הכרת אירועים , רכישת מושגים ומיומנויות , פיתוח חשיבה היסטורית ( בעזרת הבחנה בין סיבה לתוצאה , בין דעה לעובדה , הסקת מסקנות . ( הנרטיב בפרקי הספר , השמות והמושגים המבוארים - מאפשרים ללומד להכיר את האירועים המרכזיים של המאות הללו . מגוון התעודות וקטעי המחקר בכל פרקי הספר , השאלות לסעיפי הפרק והשאלות לחזרה ולדיון - מאפשר ים פיתוח חשיבה היסטורית . הכרת האירועים והמושגים , הפקת מידע מן המקורות , קריאת המפות והתמונות יוצרים אצל הלומד בסיס ידע המזמן עיון ביקורתי וטיפוח השיפוט של האירועים ההיסטוריים . מתוך הבנה כי חקירת מקורות היסטוריים היא אחד המא פיינים המרכזיים של היסטוריה שולבו בספר מקורות רבים . הם תורמים למפגש בלתי אמצעי עם רוח התקופה בהיותם כתובים בלשון התקופה , ובמושגיה . המקורות מקלים על התפיסה ועל ההבנה של אירועים ותפיסות עולם בכך ש הם ממחישים ידיעה מופשטת , ומדגי מים בעיה או תופעה . הדיון במקורות נועד ליצור את ההבנה כי ההיסטוריוגרפיה אינה מספרת סיפור אחד שיש לו משמעות אחידה , אלא רצף של סיפורים אפשריים המעניקים פרשנות שונה לאותה תופעה . לימוד באמצעות מקורות היסטוריים מזמן כלים לפיתוח חשיבה היסטורית וביקורתית המבוססת על טיעונים ונימוקים , ומעודד חשיבה אמפ ת ית המאפשרת לגלות סובלנות כלפי עולם ערכים ואמונות של השונה והאחר ולהבינו מנקודת מבטו . הטקסטים החזותיים מחזקים את המילוליים , או מציגים תמונת מבט נוספת על האירועים ההיסטוריים . התמונות מעוררות רגשות ומחשבות . הן יכולות לשמש פתיח לדיון , או לתרום לבניית שיפוט ערכי . המפות הן טקסט חזותי שנועד להציג את האזורים בהם התרחשו האירועים ועשוי גם להמחיש תהלי ך : תהליך הקמת האימפריה המוסלמית , תהליך התפשטותה של אירופה , תהליך התגליות הגיאוגרפיות ועוד . באמצעות המפות ניתן להקנות לתלמידים מיומנות של קריא ה והמללה של מפה היסטורית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר