עמוד:155

פרק מא גם במרכז יחידה זו – חלומות . הפעם החולם הוא פרעה , ופותר החלומות הוא שוב יוסף . מבחינת רצף העלילה , אירוע זה מקדם שלושה דברים : א . הוצאת יוסף מהבור וקידומו האישי , ברמה של מהפך . ב . בשורה על מצבה העתידי של מצרים : שבע שנות שפע , ואחריהן שבע שנות רעב . ג . יצירת המחויבות בין פרעה ליוסף . מבחינת סדר הקריאה , הפרק ארוך ויש בו חזרות רבות . מומלץ לקרוא לפי החלוקה הזאת : פס' – ח-א חלומות פרעה ; פס' ט-יג – דברי שר המשקים ; פס' יד-טז – פרעה קורא ליוסף ; פס' יז-לב – פתרון החלומות ; פס'לג-מו–יוסףמייעץלפרעה ; פס' מז-נז – אוגרים מזון לשנות הרעב . לשיקול דעת המורה ובהתאם לכיתה , אפשר לדלג על פסוקים בפרק ( כאמור יש בו חזרות רבות ) ולא להקריא את הפרק בשלמותו . בפרק מתגלות עוד תכונות של יוסף , נוסף על הכישרון לפתור חלומות : הוא מתגלה כאדם צנוע ובעל כושר ניהול וארגון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר