עמוד:146

. 2 הקניית מילים טרום קריאה : " את = ) עם ) יוסף . " צירוף דומה מצאנו בדברי חוה : " קניתי איש את ה' = ) עם " ( 'ה ( בראשית ד , א . ( כדאי גם לשים לב , שמעתה ואילך מתהדק הקשר בין יוסף לאלוהים : בנימוקו של יוסף לסירוב לאשת פוטיפר הוא משתמש בשם אלוהים " ) וחטאתי לאלהים , ( " ובהמשך – בבית האסורים – יזקוף יוסף לזכות ה' את יכולתו לפתור חלומות . כל זאת לעומת המסופר בפרק לז , בתחילת סיפורי יוסף , כשיוסף ראה את עצמו עליון לשמש , לירח ולכוכבים . התהליך הוא תהליך של צניעות , הפחתה מחשיבותו שלו והכרה בכוחו של אל עליון . . 3 בחרנו להציג את הדברים בעדינות , לא להסביר את טיב היחסים בין יוסף לאשת פוטיפר ולא להיכנס להאשמות שלה כלפיו . נעסוק רק בסיפור המסגרת המניע שוב את ההתרחשויות בחיי יוסף . השאלה יכולה לשמש כר נרחב ליצירתיות . תשובות אפשריות : יוסף מתחרט , מקווה , מרגיש אחריות , מאמין , מתגעגע , כועס , רוצה לנקום , אוהב , מתמלא אומץ לב , מרגיש גאווה . הצעה נוספת : לחלק את המילים המוצעות כאן לתלמידי הכיתה ולבקש מהם להרחיב . המילים באות לעורר לכיווני מחשבה שונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר