עמוד:145

פרק לט מבחינת רצף הסיפור , פרק לט מעלה את יוסף לגדולה – ומוריד אותו לבור . ברצף תנודות חייו של יוסף חוזר המבנה של " מעלה-מטה . " הסיפור מתאר כיצד הגיע יוסף לבית-הסוהר . ממד נוסף בסיפור הוא השינויים המתחוללים באופיו של יוסף . לראשונה הוא מזכיר בדבריו את אלוהים , ואלוהים עוזר לו . מבנה היחידה מתייחס לרובד של הבנת הנקרא . הרובד האחר כולל את הרגשות של יוסף וכן מבט מלמעלה על הסיפור כולו : מבנה הסיפור בעליות ומורדות . הערות כלליות להוראת הפרק : הקראת פס' א-ו או האזנה למספר הסיפורים . אחר כך מומלץ לספר את סיפור העלילה שהעלילה אשת פוטיפר על יוסף , ולהקריא את פס' יט-כג או להאזין למספר הסיפורים . . 1 השאלה מכוונת את התלמיד לעסוק במערכת היחסים הסבוכה במשפחת יעקב וביחסם של האחים אל יוסף . האם יוסף היה מודע למאמצים שעשו ראובן ויהודה כדי להצילו ממוות ? אילו הבחירה הייתה בידו , האם היה מודיע להם שהוא חי ? האם היה מודיע לאביו כדי להרגיעו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר