עמוד:129

. 5-3 מהלך היחידה : בירור השם יעקב לפי הצליל : עקב , עקב , עקב , עקבה ( מרמה , ( ואפילו – עקום ( לא ישר . ( וזאת לעומת השם ישראל , שרצף העיצורים ר-ש-י מופיע בו . לפי רצף העיצורים יש בשם לשון יושר , לפי השורש ( שר"י / שר"ה ) יש בו לשון שררה – כוח וסמכות לשלוט . שאלת דיון לסיום היחידה : שינוי שמו של יעקב כביטוי לשינוי מהות . הזדמנות להזכיר את שינוי השם של אברהם ושרה . שינוי שמותיהם היה סמל לכריתת ברית . שינוי שמו של יעקב הוא סמל גם לאירוע שהתרחש וגם לתכונה של יעקב ( ישר במקום עקום . ( נוסף על כך , שינוי שם במקרא משמעו יצירת יחסי בעלות בין משנה השם לבין מי ששמו שונה . הדבר נכון גם לגבי אברהם ושרה וגם לגבי יעקב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר