עמוד:107

ג . כדאי לנצל את ההזדמנות להתבונן בדרכו של המספר המקראי לתאר עושר . אפשר להביא תיאור אחר של עושר מפרקים קודמים – למשל תיאור עושרו של אברהם ( מפרק יב ) – ולבדוק אם יש זהות באופן הצגת העושר . פעילות זו מתאימה לתלמידים מתקדמים , המסוגלים לנוע בין הסיפורים , להתבונן באופן העיצוב של הסיפור ולהבין שאיננו לומדים את סיפור המעשה בלבד אלא מבינים את משמעות עיצוב הסיפור . השאלה יכולה להתפתח לדיון על עושר בתקופת המקרא לעומת עושר בימינו – כיצד העושר בעידן המודרני בא לידי ביטוי לעומת העושר בתקופות קדומות . הפעילות מבקשת מהתלמידים לדלות את המידע על העושר מתוך הפסוק ומוודאת הפנמה של הבנת המילים המקראיות - מקנה צאן , מקנה בקר , עבודה = ) עבדים . ( פעילות אופק דיגיטלית על עושר בימי התנ"ך ועושר בתקופה שלנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר