עמוד:96

פרק כה הפסוקים הכלולים בתכנית הלימודים הם מעטים , ורובם מספרים על מותו של אברהם . מתוך הפסוקים בחרנו לעמוד בעיקר על עניין קבורת אברהם בידי יצחק וישמעאל במשותף ועל עניין מערת המכפלה כקבר משפחתי לאורך הדורות . מומלץ לנצל את סיפור מותו של אברהם לסיכום דמותו , לדוגמה : דפדוף באלבום התמונות של אברהם , סיפורים נבחרים ממהלך חייו ודיון בתכונותיו . . 1 הקניית מילים טרום קריאה : שני ( ימי שני חיי , ( ... בשיבה טובה , שבע . אחר כך מומלץ להקריא את כל היחידה ברצף . . 2 בפרק טז ( או בפרק כא , לבחירת המורה ) למדנו על היחסים בין אברהם לישמעאל ועל גירוש ישמעאל , אך התורה אינה מספרת לנו מה קרה ביניהם לאחר מכן . אפשר להציע לתלמידים : שערו : מה אפשר ללמוד על הקשר בין ישמעאל לאברהם מתוך פס' ט : " ויקברו אתו בניו אל מערת המכפלה ? "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר