עמוד:91

פרק כד הערות כלליות להוראת הפרק : הפרק ארוך ויש בו חזרות רבות . משום כך מומלץ לא להקריא בכיתה את כולו . כדאי להטרים לקריאה את סיפור המעשה באופן כללי , כדי שהתלמידים יקבלו תמונה כללית וידעו מה הם עומדים לשמוע – דבר שיקל עליהם להבין את הסיפור . כדאי להקריא את פס' א-ט , ואחריהם לנהל שיחה בכיתה . אחר כך להקריא את פס' י-יד . כדאי לעצור אחרי פס' יד ולוודא שהכיתה הבינה את הסימן שהעבד נתן לעצמו בנוגע לרבקה , ואחר כך להקריא את פס' טו-כז . בחרנו לא להתמקד בפס' לדמט , נ-נח וסיימנו את העבודה בחוברת בפס' כח-לג . העלילה בפרק – חיפוש כלה ליצחק . בחרנו בתכונות של רבקה כנושא המרכזי ביחידה זו משני טעמים : א . בהתאמה לשיטתו של עבד אברהם , הבוחן את התנהגות האישה שתהיה ליצחק . ב . רבקה היא דמות דומיננטית בהמשך , והעיסוק בתכונותיה מתחיל כבר עכשיו . היבט נוסף , שלא בחרנו להדגיש אבל כדאי שכמורים ניתן עליו את הדעת , הוא הפסיביות של יצחק . . 1 הקניית מילים טרום קריאה : ארצי ומולדתי ( כנען לעומת חרן . ( הקראת פס' א-ט או האזנה למספר הסיפורים . כדאי לקרוא על החתונה במקרא ובמקורות חז . ל"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר