עמוד:81

פרק כא תכנית הלימודים מתייחסת לשתי היחידות הראשונות בפרק : פס' - ח-א הולדת יצחק , פס' ט-כא - גירוש ישמעאל . מומלץ לקרוא את היחידה הראשונה בשלמותה או להאזין לה , ואחר כך לתת עבודה קצרה בכיתה שתבדוק את הבנת הנקרא . בהמשך – שיחה כיתתית על המורכבות של מערכת היחסים במשפחת אברהם עם לידת יצחק . מומלץ לעבור ללימוד היחידה השנייה רק אחרי סיום לימוד היחידה הראשונה . הערה עקרונית לניתוח הפרק : לפנינו שני מישורים של סיפור . האחד – המישור הלאומי , הבחירה של ה' ביצחק להיות הבן היורש . השני – המישור האישי , ההתנהלות האנושית במשפחת אברהם : ישמעאל מצחק ; שרה נעלבת ודורשת לגרש את האמה ובנה ; הגר דואגת לבנה ; אברהם דואג לבנו ישמעאל – ומנגד אברהם שומע בקול שרה . הלימוד ייגע בפרק בשני המישורים : העמקה במישור האישי וביחסים הביןאישים במשפחת אברהם , ולבסוף הצבעה על הקשר בין בקשתה של שרה לבין הצו האלוהי לאברהם : " כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה" ( פס' יב . ( חשוב להדגיש שהבחירה ביצחק כיורש היא בחירה אלוהית – ולא בחירה אנושית בלבד . . 1 הרעיון המרכזי ביחידה זו – מימוש ההבטחה : לאברהם ושרה נולד בן , יצחק . הקניית מילים טרום קריאה : פקד , ותהר , וימל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר