עמוד:70

פרק יח בפרק יח שני סיפורים : סיפור הכנסת האורחים וסיפור סדום ועמורה . כך בהתאמה – תכנית הלימודים וכך בהתאמה – ספר הלימוד . מומלץ לחלק את היחידה לשניים : פס' א-ח : כאן באה לידי ביטוי תכונתו של אברהם – הכנסת אורחים . התכונה ראויה לציון משום שהוא אינו יודע שמדובר במלאכים נושאי בשורה . זו הפעם הראשונה שהתלמידים נחשפים לסיפור , ולכן מומלץ , ברוח הטקסט , לא לחשוף את זהותם של האורחים כשליחי . 'ה הדבר מעצים את הרושם המתקבל מהתנהגותם של אברהם ושרה בהכנסת האורחים הנדיבה , ואת ההפתעה מהנבואה . פס' ט-טז : כאן המוקד הוא הנבואה על הולדת יצחק . בסיכום הדברים – איסוף המידע המרכזי : תכונת הכנסת האורחים והבשורה על הולדת הבן יצחק . . 1 הקניית מילים טרום קריאה : ויישא עיניו , וישתחו , פת לחם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר