עמוד:64

לעניין עקרות , פונדקאות , אימוץ ולידה – ייתכן שבכיתה לומדים ילדים שנושאים אלו אקטואליים במשפחתם , ולכן בחרנו לכנותם " קושי" ולא " בעיה . " יש להיות זהירים ולשים לב אם התכנים העולים בזמן לימוד הפרק מעוררים רגישות אצל ילדים מסוימים . גם בפרק עצמו הנושא מעורר רגשות עזים , וכדאי ליצור אפשרות לשיחה חופשית בכיתה . . 5 כאן אפשר לדון ברגש חזק האופייני לטבע האנושי – קנאה בין בני אדם . להגר היה משהו שלשרי לא היה , ושרי רצתה בו מאוד . בנקודה זו אנחנו מציעות לסיים את הדיון ב"משולש . " מכאן עובר הסיפור להגנה על שרי ולנבואה על הולדת ישמעאל . . 6 הקניית מילים טרום קריאה : עונייך . רצוי לוודא את הבנת הנקרא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר