עמוד:58

פרק יג חילקנו את הפרק לשלוש יחידות משנה : פס' ב-ז : הבנת הבעיה והצעות לפתרון . פס' ח-יג : הבנת הפתרון ויתרונותיו . פס' יד-יח : ברכת הארץ ( איננו עוסקים בה בחוברת העבודה . ( בכל אחת משתי היחידות הראשונות , בשלב הראשון – הבנת הנקרא , ובשלב השני – ניתוח והבעת עמדה . מן הנושאים השונים האפשריים לדיון בפרק , בחרנו להתמקד בנושא של יישוב סכסוכים בדרך של הידברות . במרכז השיעור – הפתרון שמציע אברהם , תוך הצפת האפשרויות לדרכים אחרות ( אלימות . ( הפרק מאפשר שיחה תאורטית " מורחקת" על התמודדות עם מצבי עימות . זו הזדמנות לעמוד על יתרונות ההידברות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר