עמוד:56

הטקסט המקראי אינו מתאר את עולם עבודת האלילים שבו חי אברהם . בחרנו להביא את המדרש , כי הוא משלים את החסר ומתאר את העולם ההוא ואת הסתייגותו של אברהם ממנו . זהו עיבוד של מדרש בראשית רבה פרשה לח על פרק יב פס' יג . אפשר להמחיז את הסיפור בכיתה . בפעילות אופק לבראשית יב , " העולם שעזב אברם , " תמצאו העשרה על מסופוטמיה ועל התרבות והאמונה שהתקיימו בה בתקופה זו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר