עמוד:34

פרק ד הפרק עוסק בנושאים אנושיים קשים : חוסר הגינות בעולם , קנאה – ורצח . מתוך הנושאים השונים בחרנו להתמקד באחריות למעשים , בשליטה בתגובות בשעת כעס ובבחירה במהלכים של הבנה ופיוס . עסקנו פחות בסיבות לכעס של קין , לא רק משום העניין האמוני , אלא בעיקר כדי לא לדון בצידוקים אפשריים לתגובתו . היחידה משלבת את הבנת הנקרא עם קריאה צמודה בטקסט , בצירוף שאלות על התנהגות אנושית . ייתכן שהפרק ייגע בנקודות חברתיות קשות בכיתה , וזאת תהיה הזדמנות חינוכית לניתוח מעשים ותגובות . ייתכן שכמו קין גם הילדים בכיתה ב אינם מבינים את המשמעות של רצח , אבל הם מבינים את המשמעות של תגובה אלימה . חילקנו את הפרק ליחידות קריאה . מומלץ לקרוא את פס' א-ו ברצף או להקשיב למספר הסיפורים ולהוסיף עבודה בחוברת ושיחה על נושאים שעלו בפסוקים . אחר כך מומלץ לקרוא את פס' ח-טז ברצף ולהוסיף עבודה בחוברת ושיחה . פס' ז הוא פסוק קשה להבנה , אך הוא מרכזי ביחידה – ובכישורי החיים של כולנו . הסבר הפסוק או הקראתו נתונים לשיקול דעת המורה . . 1 התרגיל " מבינים את הסיפור" יבוא אחרי קריאת פס' א-ו . לפני הקריאה כדאי לברר עם התלמידים את משמעות המילה " מנחה" – מילה מרכזית להבנת הקטע . . 2 בבדיקת התשובה כדאי לשים לב למידת השימוש של התלמידים בפסוק – ליכולת לגזור את התשובה מתוך הכתוב ולנסח אותה במילים שלהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר