עמוד:9

שלב – 2 קישור המילה לסיפור קישור המילה הנלמדת לסיפור בפרק , לדוגמה : מדוע תפקיד רועי הצאן היה חשוב כל כך בתקופה שבה עוסק ספר בראשית ? מדוע רועי צאן עלולים לריב על שטח שיש בו צמחייה ? כדאי לבחור מילים הכרחיות להבנה ולתכנן מראש את הקנייתן , תוך בחירת הדוגמאות הברורות ביותר . ב . קריאת הפסוקים הרלוונטיים : בכל יחידה מופיעה הצעה , מתי כדאי לקרוא את הפרק ברצף , מתי כדאי לחלק את קריאת הפרק , ומתי כדאי לקרוא רק פסוקים נבחרים . ג . בדיקת הבנה – באמצעות התרגיל "מבינים את הסיפור . " . 4 יחידות פעילות דיגיטליות ( פעילות "אופק ( " פעילות אינטראקטיבית חווייתית על כל פרק מספר בראשית . הפעילות עוסקת בנושא שאינו נלמד במהלך הלימוד הרציף של הפרק . כל פעילות יוצאת מתוך פרק הלימוד , כלומר – נפתחת בשאלה על מבנה הפרק או על האירועים המרכזיים שבו , ועוברת לעיסוק בנושא אחד שעולה מן הפרק אך לא נידון לעומק בחוברת העבודה . הפעילות משתמשת בחומרים רבים המצויים ברשת , והיא בעלת אופי משחקי קליל , לדוגמה : הפעילות על פרק כז עוסקת בחושים – בחושים של יצחק ובחמשת החושים של האדם ; הפעילות על פרק לז עוסקת בבגד : תפקידו ומה הוא מלמד אותנו על האדם שלובש אותו ; הפעילות על פרק לט עוסקת במצרים : מה ראה יוסף מחלון בית פוטיפר , מי היו אלי מצרים ואיך התלבשו האנשים ; הפעילות על פרקים ו-ז עוסקת בבעלי חיים הנמצאים היום בסכנת הכחדה . . 5 ספר בראשית בגרסה דיגיטלית בגרסה הדיגיטלית ניתן לקרוא את ספר בראשית ולהתבונן בציוריו מכל מחשב או מכשיר טאבלט . נוסף על מרכיבי הספר המודפס , המופיעים במלואם במהדורה הדיגיטלית , מצורפים בגרסה הדיגיטלית קובצי וידיאו של מספר הסיפורים לכל אחד 50-מ הפרקים של ספר בראשית . בגרסה הדיגיטלית מופיעות הרחבות על נושאים מרכזיים בכל פרק , לדוגמה – נחש ( פרק ב , ( לחם ( פרק ג , ( עובד אדמה ורועה צאן ( פרק ד , ( קשת ( פרק ט . ( מוכנים ? בהצלחה !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר