מתוך:  > Goals 2 > Introduction

עמוד:7

3 Fill in the missing letters . a b c ... d ....... .......... f g .......... i .......... k .......... .......... n o p .......... .......... s .......... u v .......... x .......... z A .......... C D E .......... .......... H .......... J .......... L M .......... .......... P Q R .......... T .......... .......... W .......... Y .......... 4 Write the words in the correct boxes . six mouse girl man red black picture fox yellow four boy ten door cat window

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר