עמוד:472

פונקציות הגדרה returned–type function–name ( parameters list ) { local variables body return } – function–name שם הפונקציה – parameters list רשימת פרמטרים – returned–type הערך המוחזר – local variables משתנים מקומיים – body גוף הלולאה – return הוראת החזרת ערך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר