עמוד:471

לולאות do { while ( logic expression ) { גוף הלולאה // גוף הלולאה } while ( logic expression ); // } ( שדה עדכון ; שדה תנאי ; שדה אתחול for ( { גוף הלולאה { מערך חד - ממדי הכרזה על מערך type arr–name [ size ] = { value , …}; – type סוג המשתנה ( חוץ מהסוג ( bit – arr–name שם המערך – size גודל המערך – value ערכי האתחול של המערך הכרזה על מחרוזת char str–name [ size ] = "string value" ; – str–name שם המחרוזת – size קבוע מספרי שלם המייצג את גודל המחרוזת – string value ערכי האתחול של המחרוזת המחרוזת מסתיימת בערך . ( ' / 0 ') 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר