עמוד:464

הגישה 128-ל הבתים הבאים ( 255-128 ) אפשרית במיעון ישיר בלבד . אזור זה כולל את אוגרי המערכת . בחלק מן המיקרו-בקרים קיימים 128 בתים נוספים החופפים לכתובות 255-128 שאליהם ניתן לפנות במיעון עקיף בלבד . 128 הבתים הראשונים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר