עמוד:463

נספח ב – מרחבי זיכרון זיכרון תכנית Code זיכרון המשמש לאחסון קוד התכנית וערכים קבועים . גודלו עד . 64 KB זיכרון חיצוני Xdata זיכרון המשמש למפות רכיבי קלט פלט או רכיבי זיכרון נוספים . גודלו עד . 64 KB זיכרון פנימי זיכרון מסוג RAM שגודלו 256 בתים המשמש לאחסון משתני התכנית ואוגרי המערכת . אפשר לפנות לחלקים מסוימים בזיכרון עד לרמת הסיבית . הגישה 128-ל הבתים הראשונים ( 127-0 ) אפשרית בשתי שיטות מיעון : ישיר או עקיף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר