עמוד:458

שאלה 11 . 13 + include < REGX 51 . H > char i ; void main () { כיבוי כל התצוגות P 2–0 = P 2–1 = P 2–2 = 0 ; // while ( 1 ) } הצגת ספרת המאות P 1 = 6 ; // P 2–0 = 0 ; P 2–2 = 1 ; פעולת ההשהיה כפי שמופיעה בשאלה delay ( 10 ); // 11 . 3 הצגת ספרת העשרות P 1 = 1 ; // P 2–2 = 0 ; P 2–1 = 1 ; פעולת ההשהיה כפי שמופיעה בשאלה delay ( 10 ); // 11 . 3 הצגת ספרת העשרות P 1 = 3 ; // P 2–1 = 0 ; P 2–0 = 1 ; פעולת ההשהיה כפי שמופיעה בשאלה delay ( 10 ); // 11 . 3 } } שאלה 11 . 14 + include < REGX 51 . H > void main () { print ( "First name" , 1 ); print ( "Last name" , 2 ); while ( 1 ); }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר