עמוד:456

שאלה 11 . 9 + include < REGX 51 . H > הגדרת קווי הפעלה של הנועלים sbit LE 1 = P 3-0 ; // sbit LE 2 = P 3-1 ; sbit LE 3 = P 3-2 ; void main () { הוצאת אפס למפתח P 1 = 0 x 00 ; // 1 אפשור קו הפעלה לשלושת הנועלים LE 1 = LE 2 = LE 3 = 1 ; // חסימת קו הפעלה לשלושת הנועלים LE 1 = LE 2 = LE 3 = 0 ; // while ( 1 ); } שאלה 11 . 10 הגדרת אזור התכנית CSEG at 0000 H ; ORG 0000 H LJMP START אין בפתרון התייחסות לריטוטים START : ; משתנה עזר למצב הנוריות MOV R 7 , + 0 ; MAIN : MOV DPTR , + 2000 H קריאת מצב המפסקים MOVX A , @ DPTR ; דלג אם נלחץ מקש CJNE A , + 0 FFH , LEDS ; JMP MAIN LEDS : MOV A , R 7 CPL A MOV R 7 , A MOV DPTR , + 1000 H MOVX @ DPTR , A JMP MAIN

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר