עמוד:452

פרק 11 שאלה 11 . 1 ניתן להשתמש באותה הכתובת עבור התקן הקלט ועבור התקן הפלט משום שההפעלה של התקן הקלט תלויה בקו RD בעוד שההפעלה של התקן הפלט תלויה בקו ה- . WR שאלה 11 . 2 MOV DPTR , + 100 H MOV A , 23 CPL A MOVX @ DPTR , A שאלה 11 . 3 + include < REGX 51 . H > unsigned char i ; xdata unsigned char LEDS –at– 0 x 200 ; void delay ( unsigned char msec ) TMOD = 0 x 01 ; while ( msec-- ) { TR 0 = 0 ; TF 0 = 0 ; TH 0 = 0 xFC ; TL 0 = 0 x 18 ; TR 0 = 1 ; while (! TF 0 ); } TR 0 = 0 ; }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר