עמוד:450

שאלה 10 . 9 שאלה 10 . 10 1 1 א . t = = = 69 . 4 5 Sec BIT baud 14400 ב . מספר הסיביות במסגרת מידע : 1 = 10 סיבית עצירה 8 + סיביות מידע + סיבית התחלה . n = 1 n 10 ג . t = = = 69 . 4 5 Sec FRAME baud 14 , 400 number of data bits 8 ד . › = = = 0 . 8 = 80 % baud 10 baud 14400 ה . Rate = = = 1440 cps MAX n 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר