עמוד:449

שאלה 10 . 7 השינוי הדרוש : העתקת סיבית זוגיות MOV C , P // היפוך הסיבית CPL C // MOV TB 8 , C // שאלה 10 . 8 הפרמטרים התקשורת זהים ולכן מילות הבקרה נשארות ללא שינוי . + include < REGX 51 . H > int i ; void main () { אופן פעולה 2 בסביבת מרובת - מעבדים SCON = 0 xB 0 ; // PCON = 0 x 00 ; הפעלת השליט ללא פסיקות // TI = 1 ; הגדרת כתובת בסביבה מרובת-מעבדים TB 8 = 1 ; // שידור מספר העבד SBUF = 73 ; // while (! TI ); הגדרת נתונים בסביבה מרובת-מעבדים TB 8 = 0 ; // for ( i = 0 ; i < 500 ; i ++ ) { ערך נתון הנשלח לעבד SBUF = 0 x 55 ; // המתנה לסיום השידור while (! TI ); // } while ( 1 ); } הערה : לרוב , עבודת השליט מתבצעת בשיטת הפסיקה והמידע המשודר אינו קבוע כמו בפתרון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר