עמוד:448

שאלה 10 . 5 data char arr [ 10 ]; char i ; for ( i = 0 ; i < 10 ; i ++ ) { המתן לסוף קליטה while (! RI ); // arr [ i ] = SBUF ; RI = 0 ; } שאלה 10 . 6 void serial () interrupt 4 { char buf ; האם מקור הפסיקה הוא יחידת הקליטה if ( RI ) // { buf = SBUF ; אפס את דגל הפסיקה RI = 0 ; // המתן לסיום השידור while (! TI ); // שדר את התו שנקלט SBUF = buf ; // אפס את דגל הפסיקה TI = 0 ; // } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר