עמוד:447

שאלה 10 . 3 כתובת ההתחלה של המערך MOV R 0 , + 30 H // הפעלת שידור בפעם הראשונה SETB TI // גודל המערך MOV R 7 , + 20 // AGAIN : JNB TI , $ MOV SBUF , @ R 0 CLR TI INC R 0 DJNZ R 7 , AGAIN שאלה 10 . 4 כתובת ההתחלה של המערך MOV DPTR , + 1000 H // גודל המערך MOV R 7 , + 10 // AGAIN : JNB RI , $ MOV A , SBUF CLR RI MOVX @ DPTR , A INC DPTR DJNZ R 7 , AGAIN

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר