עמוד:446

פרק 10 שאלה 10 . 1 נפעיל את מונה 1 באופן פעולה – 2 טעינה אוטומטית : . TMOD = 20 H נפעיל את ערוץ התקשורת באופן פעולה . SCON = 40 H : 1 עבור גביש בתדר : 11 . 0592 MHz 0 2 11 . 0592 M TH 1 = 256 - = 256-1 . 5 = 256 – 2 = 254 = FEH SMOD = 0 . 1 32 12 19200 1 2 11 . 0592 M TH 1 = 256 - = 256 – 3 = 253 = FDH SMOD = 1 . 2 32 12 19200 עבור גביש בתדר : 6 . 144 MHz 0 2 6 . 144 M TH 1 = 256 - = 256 – 0 . 833 = 256 – 1 = 255 = FFH SMOD = 0 . 3 32 12 19200 1 2 6 . 144 M TH 1 = 256- = 256 – 1 . 67 = 256 – 2 = 254 = FEH SMOD = 1 . 4 32 12 19200 על-פי התוצאות ניתן להבחין כי אפשרות 2 מניבה את התוצאה המדויקת ביותר , ולכן נבחר את . SMOD = 1 ערך הטעינה למונה יהיה . FDH שאלה 10 . 2 MOV A , + 30 H הפעלת שידור בפעם הראשונה SETB TI // AGAIN : JNB TI , $ MOV SBUF , A CLR TI INC A CJNE A , + 3 AH , AGAIN

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר