עמוד:445

שאלה 9 . 7 א . מילת הבקרה : . TMOD = xxxx 0000 B ערכי xxxx מייצגים ערכים למונה 1 במקומם נציב 0 ונקבל . TMOD = 00 H ב . מספר מחזורי השעון שיעברו עד שדגל הגלישה של השעון יהיה TF 0 = 1 הוא . 8192 ג . משך הזמן החולף מרגע הטעינה ועד לשינוי מצב הדגל הוא : . 0 . 0206 Sec שאלה 9 . 8 א . מילת הבקרה : . TMOD = xxxx 0001 B ערכי xxxx מייצגים ערכים למונה 1 במקומם נציב 0 ונקבל . TMOD = 01 H ב . מספר מחזורי השעון שיעברו עד שדגל הגלישה של השעון יהיה TF 0 = 1 הוא . 65536 ג . משך הזמן החולף מרגע הטעינה ועד לשינוי מצב הדגל הוא : . 0 . 1649 Sec שאלה 9 . 9 המונה סופר 0 x 100 – 0 x F 0 = 16 דפקים . ולכן הזמן בין שינויים עוקבים הוא : . › 17 . 3 Sec שאלה 9 . 10 הניחו שפונקציית ההשהיה בדוגמה 9 . 5 מודדת יחידות זמן של . 1 mSec א . נדרש לשנות את ערך הטעינה של המונה : N = 65 , 536- t f wd CLK N = 65536 – 0 . 0001 x 1000000 = 65436 = 0 x FF 9 C ב . מילות הבקרה : TH 0 = 0 x FF ; TL 0 = 0 x 9 C ; TMOD = 0 x 01 ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר