עמוד:443

שאלה 9 . 4 קטע התכנית : הגדרת משתנים במרחב הזיכרון הפנימי DSEG at 30 H ; הגדרת משתנה גלובלי PulseH : DS 1 ; PulseL : DS 1 הגדרת אזור התכנית CSEG at 0000 H ; ORG 0000 H LJMP START וקטור פסיקה חיצונית ORG 0013 H ; 1 LJMP EXT 1 START : הגדרת אופן הפעולה של המונה MOV TMOD , + 90 H ; MOV TL 1 , + 0 ; MOV TH 1 , + 0 ; קבלת פסיקה בירידת האות SETB IT 1 ; אפשור פסיקות כללי ופסיקה חיצונית MOV IE , + 8 4 H ; 1 הפעלת מונה SETB TR 1 ; 1 לולאה ראשית MAIN : ; JMP $ שגרת הפסיקה : EXT 1 : שמירת ערך המונה MOV PulseH , TH 1 ; MOV PulseL , TL 1 איפוס המונה לקראת MOV TL 1 , + 0 ; המדידה הבאה MOV TH 1 , + 0 ; RETI שאלה 9 . 5 ניתן להשתמש גם באופן הפעולה . 0 באופן פעולה זה למונה יש 13 סיביות ולכן פרק הזמן שניתן למדוד הוא קצר מזה שניתן באופן הפעולה . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר