עמוד:441

שאלה 8 . 5 בדרבון קצה מתקבלת פסיקה אחת בלבד בכל לחיצה על מקש ואילו ברמה היו מתקבלות פסיקות בזו אחר זו כל עוד המקש לחוץ . מובן שכדי לקבל פסיקה ברמה חייבים לחבר מהפך בין קו זיהוי הלחיצה ובין מבוא הפסיקה . שאלה 8 . 6 שני מבואות הפסיקה מאופשרים ולכן יכולה להתקבל פסיקה מכל אחד מהם . א . כאשר שני מבואות הפסיקה נמצאים במצב פעיל בו-זמנית תתקבל קודם פסיקה מקו INT 0 ולאחר סיום הפסיקה תתקבל הפסיקה ממקור INT 1 אם היא עדיין פעילה . ב . כאשר מגיעה בקשה ממקור פסיקה INT 0 ומיד לאחר מכן ממקור הפסיקה INT 1 תתקבל הפסיקה מקו INT 0 ולאחר סיום הפסיקה תתקבל הפסיקה ממקור INT 1 אם היא עדיין פעילה . ג . כאשר מגיעה בקשה ממקור פסיקה INT 1 ומיד לאחר מכן ממקור הפסיקה INT 0 תתקבל הפסיקה ממקור INT 1 ותוך כדי ביצוע שגרת הפסיקה של INT 1 תתקבל גם הפסיקה . INT 0 כשתסתיים שגרת הפסיקה של מקור INT 0 תמשיך להתבצע שגרת הפסיקה ממקור . INT 1 שאלה 8 . 7 נשנה את העדיפות לפסיקה INT 1 לגבוהה ולא נשנה את העדיפות ל- . INT 0 ולכן . IP = 0 x 04

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר