עמוד:440

פרק 8 שאלה 8 . 1 כאשר הזמזם מופעל ולאחר מכן נלחץ מקש בלוח המקשים , ימשיך הזמזם לפעול עד ליציאה מקטע התוכנה המטפל בלוח המקשים . אם אחת מאפשרויות ההפעלה בלוח המקשים היא הפסקת הזמזם , אזי הבעיה הזאת אינה קיימת . שאלה 8 . 2 ניתן להפריד את החלפת סוג המידע בתצוגה כל חמש שניות , בקריאת ערכי הטמפרטורה והלחות כל 30 שניות ובביצוע החלטות הנוגעות לטמפרטורה והלחות . שאלה 8 . 3 שאלה 8 . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר