עמוד:438

שאלה 7 . 7 int IsPrime ( int x ) { int i ; for ( i = 2 ; i < x ; i ++ ) if ( x % i == 0 ) return 0 ; return 1 ; } שאלה 7 . 8 int NumDig ( long x , int digit ) { int cnt = 0 ; while ( x > 0 ) { if ( x % 10 == digit ) cnt ++ ; x = x / 10 ; } return cnt ; }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר