עמוד:437

שאלה 7 . 5 void CountDiv ( int x , int y ) { int i ; int d ; בדיקת יחס בין המספרים if ( x > y ) // { d = x ; x = y ; y = d ; } for ( i = x ; i < y ; i ++ ) printf ( " % d " , i ); } שאלה 7 . 6 void DispRev ( int x ) { while ( x > 0 ) { printf ( " % d" , x % 10 ); x = x / 10 ; } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר