עמוד:432

שאלה ) 6 . 6 אתגר ) + include < reg 51 . h > + include < string . h > code char src [] = "This is a question" ; xdata char dst [ 20 ]; unsigned char i = 0 ; void main () { strcpy ( dst , src ); while ( 1 ); } שאלה 6 . 7 כתבו תכנית המשרשרת שני מערכים למערך חדש בגודל מתאים . לדוגמה , המערכים לפני השרשור : char a [ 3 ] = { 1 , 2 , 3 }; char b [ 4 ] = { 4 , 5 , 6 , 7 }; char c [ 7 ]; אחרי השרשור : c [ 7 ] = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 }; + include < reg 51 . h > char a [ 3 ] = { 1 , 2 , 3 }; char b [ 4 ] = { 4 , 5 , 6 , 7 }; char c [ 7 ]; unsigned char i = 0 ; void main () { for ( i = 0 ; i < 3 ; i ++ ) c [ i ] = a [ i ]; for ( i = 0 ; i < 4 ; i ++ ) c [ 3 + i ] = b [ i ]; while ( 1 ); }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר