עמוד:431

שאלה 6 . 3 + include < reg 51 . h > void main () { while ( 1 ) { ספרה 0 עד if (( P 2 & 0 x 0 F ) < 10 ) // 9 P 3 = ( P 2 & 0 x 0 F ) + ' 0 ' ; } } שאלה 6 . 4 הטענה נכונה משום שבהגדרת מחרוזת נוסף הערך המספרי 0 המציין סוף . שאלה 6 . 5 + include < reg 51 . h > code char src [] = "This is a question" ; xdata char dst [ 20 ]; unsigned char i = 0 ; void main () { while ( src [ i ] ! = ' \ 0 ' ) { dst [ i ] = src [ i ]; i ++ ; } העתקת התו סוף מחרוזת dst [ i ] = src [ i ]; // while ( 1 ); }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר