עמוד:429

do { אם מפסק לחוץ עדכן מונה if ( lsw ) cnt-- ; // אם חזר לאפס ( ריטוט ) אתחל מונה מחדש else cnt = 200 ; // חזור כל עוד קיים ריטוט } while ( cnt > 0 ); // המתן לשחרור while ( lsw ); // אורך ההשהיה cnt = 200 ; // do { אם מפסק משוחרר עדכן מונה if (! lsw ) cnt-- ; // אם חזר לאחד ( ריטוט ) אתחל מונה מחדש else cnt = 200 ; // חזור כל עוד קיים ריטוט } while ( cnt > 0 ); // } } } שאלה 5 . 15 + include < reg 51 . h > + include < stdlib . h > char ch ; void main () { // 8 bits , baud = 9600 fosc = 11 . 0592 MHz TMOD = 0 x 20 ; TH 1 = 0 xFD ; TL 1 = 0 xFD ; TR 1 = 1 ; SCON = 0 x 50 ; PCON = 0 x 00 ; do { קליטת תו ch = getchar (); // הצגת התו if ( ch ! = ' $ ' ) P 3 = ch ; // סיום אם נקלט התו } while ( ch ! = ' $ ' ); // + לולאה אינסופית while ( 1 ); // }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר