עמוד:426

מפסק רגיל + include < reg 51 . h > לחצן ימני sbit rsw = P 1-0 ; // מונה מספר לחיצות unsigned char val ; // מונה להשהיה עבור תופעת הריטוטים unsigned char cnt ; // void main () { val = 0 ; P 3 = val ; while ( 1 ) { המתן ללחיצה while (! rsw ); // val ++ ; P 3 = val ; אורך ההשהיה cnt = 200 ; // do { אם מפסק לחוץ עדכן מונה if ( rsw ) cnt-- ; // אם חזר לאפס ( ריטוט ) אתחל מונה מחדש else cnt = 200 ; // חזור כל עוד קיים ריטוט } while ( cnt > 0 ); // המתן לשחרור while ( rsw ); // אורך ההשהיה cnt = 200 ; // do { אם מפסק משוחרר עדכן מונה if (! rsw ) cnt-- ; // אם חזר לאחד ( ריטוט ) אתחל מונה מחדש else cnt = 200 ; // חזור כל עוד קיים ריטוט } while ( cnt > 0 ); // } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר