עמוד:420

שאלה 5 . 5 while ( cnt > 0 ) { if ( rsw ) cnt-- ; else cnt = 200 ; } שאלה 5 . 6 + include < reg 51 . h > מונה להשהיה עבור תופעת הריטוטים unsigned char cnt ; // void main () { P 3 = 0 xFF ; לולאה אינסופית while ( 1 ) // { המתן ללחיצה while ( P 1 == 0 ); // כיבוי כל הנורות P 3 = 0 x 00 ; // אורך ההשהיה cnt = 200 ; // do { אם מפסק לחוץ עדכן מונה if ( P 1 ! = 0 ) cnt-- ; // אם חזר לאפס ( ריטוט ) אתחל מונה מחדש else cnt = 200 ; // חזור כל עוד קיים ריטוט } while ( cnt > 0 ); // המתן לשחרור while ( P 1 ! = 0 ); // llamp = rsw ; מפסק משוחרר P 3 = 0 xFF ; // אורך ההשהיה cnt = 200 ; // do { אם מפסק משוחרר עדכן מונה if ( P 1 == 0 ) cnt-- ; // אם חזר לאחד ( ריטוט ) אתחל מונה מחדש else cnt = 200 ; // חזור כל עוד קיים ריטוט } while ( cnt > 0 ); // } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר