עמוד:419

שאלה 5 . 2 א . ההבדל בין i ++ לבין ++ i הוא בסדר ההתייחסות למשתנה . i בהוראה i ++ משתמשים קודם בערך הקיים של i ולאחר מכן מקדמים אותו , 1-ב ואילו בהוראה ++ i קודם מקדמים את i ורק אחרי הקידום משתמשים בערכו . למשל , אם ערכו של Sum = 0-ו I = 0 אז אחרי ההוראה Sum + = i ++ יכיל Sum = 0 I = 1-ו ואילו לאחר ההוראה Sum + = ++ i יכילו המשתנים . I = 1-ו Sum = 1 ב . i ++ ; Sum = Sum + i ; ג . בעקבות השינוי התכנית תסכם את סכום המספרים 11-מ עד 21 במקום 10-מ עד . 20 שאלה 5 . 3 שאלה 5 . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר