עמוד:418

ב . בהוראת התנאי הראשונה החלק b / a > 10 יוצר שגיאת ריצה בגלל חלוקה באפס ולכן התכנית תיכשל . בהוראת התנאי השנייה החלק a ! = 0 אינו מתקיים ולכן לא ממשיכים לבדוק את התנאי השני , ומכאן x אינו משתנה . ג . כפי שראינו מהתשובה לסעיף ב סדר הפעולות חשוב על מנת שהתכנית לא תיכשל בזמן הריצה . פרק 5 שאלה 5 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר