עמוד:417

else { state = S 1 ; } break ; case S 4 : if ( input ) // input == 1 { state = S 2 ; out = 0 ; } else { state = S 1 ; out = 0 ; } break ; } } } שאלה 4 . 20 א . ערכו של : x עבור הוראה 1 ערכו יהיה 0 ועבור הוראה 2 ערכו יהיה . 1 ב . ההוראה הראשונה (&) היא בוליאנית . בהוראה הראשונה מתבצעת פעולה בין הסיביות המתאימות ואילו בהוראה השנייה (&&) מתבצעת פעולה לוגית המניבה תוצאה של 0 ( שקר ) או 1 ( אמת ) בלבד . שאלה 4 . 21 א . בהוראת התנאי הראשונה החלק b / a > 10 אינו מתקיים , ולכן לא ממשיכים לבדיקת התנאי השני . ומכאן x אינו משתנה . בהוראת התנאי השנייה החלק a ! = 0 מתקיים ולכן ממשיכים לבדוק את התנאי השני שלא מתקיים . ומכאן x אינו משתנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר