עמוד:413

ב . + include < reg 51 . h > void main () { while ( 1 ) { switch ( P 1 & 0 x 07 ) { case 1 : case 4 : P 3 = 0 x 08 ; break ; case 2 : P 3 = 0 x 09 ; break ; case 3 : P 3 = 0 x 06 ; break ; case 5 : P 3 = 0 x 07 ; break ; default : כיבוי כל הנוריות P 3 = 0 x 00 ; // } } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר