עמוד:412

שאלה 4 . 16 . א + include < reg 51 . h > void main () { while ( 1 ) { if (( P 1 & 0 x 07 ) == 1 || ( P 1 & 0 x 07 ) == 4 ) P 3 = 0 x 08 ; else if (( P 1 & 0 x 07 ) == 2 ) P 3 = 0 x 09 ; else if (( P 1 & 0 x 07 ) == 3 ) P 3 = 0 x 06 ; else if (( P 1 & 0 x 07 ) == 5 ) P 3 = 0 x 07 ; else כיבוי כל הנוריות P 3 = 0 x 00 ; // } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר