עמוד:410

שאלה 4 . 14 + include < reg 51 . h > void main () { while ( 1 ) { מתייחסים אל ערך המפתח כאל ערך חיובי if ( P 1 < 100 ) // P 3 = ( P 1 / 10 << 4 ) + P 1 % 10 ; else הדלקת כל הנוריות P 3 = 0 xFF ; // } } שאלה 4 . 15 . א + include < reg 51 . h > void main () { while ( 1 ) { if ( P 1 == 1 || P 1 == 3 || P 1 == 5 || P 1 == 7 || P 1 == 8 || P 1 == 10 || P 1 == 12 ) P 3 = 0 x 31 ; else if ( P 1 == 4 || P 1 == 6 || P 1 == 9 || P 1 == 11 ) P 3 = 0 x 30 ; else if ( P 1 == 2 ) P 3 = 0 x 28 ; else כיבוי כל הנוריות P 3 = 0 x 00 ; // } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר