עמוד:409

שאלה 4 . 10 . א if (( x & 0 x 0 F > = 0 ) && ( x & 0 x 0 F < = 9 )) ב . if (( x & 0 xF 0 > = 0 ) && ( x & 0 xF 0 < = 0 x 90 )) שאלה 4 . 11 if (( P 1 > = 0 x 10 ) && ( P 1 & 0 x 0 F < = 9 ) && ( P 1 & 0 xF 0 < = 90 )) P 3–0 = 1 ; else P 3–0 = 0 ; שאלה 4 . 12 התכנית מציגה בנוריות את כל המספרים מ- 10 עד 99 לפי קוד BCD בצורה אינסופית . שאלה 4 . 13 א . תכנית זו מציגה פעם אחת את המספרים 10-מ עד 99 לפי קוד BCD ואילו התכנית משאלה 4 . 12 מציגה את המספרים בצורה אינסופית . ב . בנוריות יוצג המספר . 0 x 9 A

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר