עמוד:408

שאלה 4 . 5 השמטת משפטי break ייגרמו לביצוע כל ההוראות במשפטי הבררה עד לאחרון , ולכן : . P 2 = 0 x 69 שאלה 4 . 6 נוסיף את משפט בררת המחדל : default : P 2 = 0 x 2 A ; break ; שאלה 4 . 7 חודשי השנה : enum Month { Jan = 1 , Feb , Mar , Apr , May , Jun , Jul , Aug , Sep , Oct , Nov , Dec }; משתנה חודשי השנה : enum Month mon ; שאלה 4 . 8 א . התכנית מציגה את המספרים המתחלקים 5-ב , 3-ב וב . 7- בנוריות יוצגו המספרים 105 ו- . 210 ב . משפט התנאי הוא : if ( P 3 % 3 == 105 ) שאלה 4 . 9 if ( P 1 > 9 && P 1 < 100 ) P 3–0 = 1 ; else P 3–0 = 0 ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר