עמוד:407

שאלה 4 . 4 פעולה בוליאנית + include < reg 51 . h > sbit L 1 = P 1-3 ; sbit L 2 = P 1-4 ; sbit sw 0 = P 1-0 ; sbit sw 1 = P 1-1 ; sbit sw 2 = P 1-2 ; void main () { while ( 1 ) { L 1 = sw 0 & sw 1 ; L 2 = sw 1 & sw 2 ; } } פעולה לוגית + include < reg 51 . h > sbit L 1 = P 1-3 ; sbit L 2 = P 1-4 ; sbit sw 0 = P 1-0 ; sbit sw 1 = P 1-1 ; sbit sw 2 = P 1-2 ; void main () { while ( 1 ) { if ( sw 0 ) { if ( sw 1 ) L 1 = 1 ; else L 1 = 0 ; if ( sw 2 ) L 2 = 1 ; else L 2 = 0 ; } else { L 1 = 0 ; L 2 = 0 ; } } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר