עמוד:403

שאלה 3 . 11 + include < reg 51 . h > void delay () { unsigned int i = 50000 ; while ( i > 0 ) i-- ; } void main () { P 3 = 0 x 01 ; Delay (); while ( 1 ) { תיקון הוראה while ( P 3 < 0 xFF ) // { P 3 << = 0 x 01 ; הוספת הוראה לקביעת סיבית P 3 | = 0 x 01 ; // 1-ל Delay (); } while ( P 3 > 0 x 01 ) { P 3 >> = 1 ; Delay (); } } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר